Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2013/8668 Esas 2015/11729 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/8668
Karar No: 2015/11729
Karar Tarihi: 20.05.2015


5. Ceza Dairesi         2013/8668 E.  ,  2015/11729 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 5 - 2012/267019
  MAHKEMESİ : Tarsus 3. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 09/03/2012
  NUMARASI : 2009/599 Esas, 2012/163 Karar
  SUÇ : Tefecilik, bedelsiz senedi kullanma

  İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
  Hazine vekilinin bedelsiz kalan senedi kullanma suçunun doğrudan zarar göreni olmaması nedeniyle kurulan hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunmaması karşısında bu husustaki temyiz isteminin CMUK'nın 317. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin tefecilik suçundan Hazine vekili ve katılan Rifat vekilinin, bedelsiz kalan senedi kullanma suçundan ise katılan Rifat vekilinin temyiz istemleriyle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Bedelsiz kalan senedi kullanmak suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde;
  Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve yasaya uygun olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  Tefecilik suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde ise;
  05/11/2010 tarihli celsede H.. G..'ün tanık sıfatıyla beyanının alındığı dosya kapsamından anlaşılmakla tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiş ancak, katılanın, sanıktan faizle 2.000 TL borç aldığını, sanığın ise müştekiye 10.000 TL borç para verdiğini fakat faiz talebinde bulunmadığını beyan ettiği anlaşılmakla, katılanın tanık olarak dinlenmesini talep ettiği Kazım 'nın bilgi ve görgüsünün tespit edilmesi, sanığın tefecilik yapıp yapmadığına dair kolluk marifetiyle araştırma yaptırılması ve gerektiğinde ilgili vergi dairesine yazı yazılarak bu konuda vergi inceleme raporu düzenlettirilmesi, sonuca göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kanuna aykırı, katılanlar vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın