Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/11620 Esas 2018/4169 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/11620
Karar No: 2018/4169
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2014/11620 E. , 2018/4169 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : İcrai davranışla görevi kötüye kullanma
  HÜKÜM : Beraat


  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  ... Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın icra takibi başlatmak üzere katılanın vekilliğini üstlendiği, katılan tarafından kendisine tevdi edilen evraklardan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde katılanın icra takibi yapılmasını istediği borçlular ... ve ...’nın imzasının, teminat senedinde ise yalnızca borçlu ...’ın imzasının bulunduğu, sanık tarafından her iki borçlu aleyhine başlatılan icra takibinde sadece borçlu ...’ın imzasının bulunduğu teminat senedinin ilamsız takibe konulduğu ancak satış vaadi sözleşmesinin takip talebinin dayanağı olarak gösterilmediği bunun sonucunda kambiyo senedinde imzası bulunmadığı halde hakkında icra takibi başlatılan borçlu ... tarafından katılan aleyhine açılan menfi tespit davasının katılanın aleyhine sonuçlandığı gözetildiğinde sanığın takip dayanağında imzası olmayan kişi hakkında icra takibi başlatmak suretiyle katılanın mağduriyetine sebebiyet vererek görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabit olmasına rağmen, dosya kapsamına uygun düşmeyen ve yetersiz gerekçelerle mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At