Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/8369 Esas 2017/4849 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/8369
Karar No: 2017/4849
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Ceza Dairesi         2014/8369 E.  ,  2017/4849 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Görevi kötüye kullanma, (... hakkında), Tebligat Kanununa muhalefet (..., ... hakkında)
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
  Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/02/2017 gün 2015/5-95, 2017/71 sayılı ve benzer kararlarında da belirtildiği üzere "suçtan zarar görme" kavramının "suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş bulunma hali" olarak anlaşılması gerektiği, dolaylı veya muhtemel zararların davaya katılma hakkı vermeyeceği, bu nedenle açılan kamu davasına CMK'nın 237. maddesine göre suçtan doğrudan zarar görmeyen ...'nün katılma hakkı olmadığı, mahkemece kanuna aykırı olarak verilen katılma kararının da temyiz hakkı vermeyeceğinden ... vekilinin temyiz dilekçesine nazaran sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, incelemenin katılan ... vekilinin tüm sanıklar hakkında kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve yasaya uygun olduğundan katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın