Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2014/9907 Esas 2017/4851 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/9907
Karar No: 2017/4851
Karar Tarihi: 09.11.2017


5. Ceza Dairesi         2014/9907 E.  ,  2017/4851 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tefecilik, 5464 sayılı Yasaya muhalefet
  HÜKÜM : Tefecilik suçundan beraat, 5464 sayılı Yasaya muhalefet suçundan mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
  Başvurularının kapsamına göre O yer Cumhuriyet Savcısının, sanıklar... ve ... hakkında tefecilik suçundan kurulan beraat hükümlerine, sanıklar... ve ...'ın ise kendileri hakkında 5464 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarıyla sınırlı olarak incelenmesine karar verildikten sonra gereği düşünüldü;
  Sanıkların işlettiği işyerindeki POS cihazlarından herhangi bir mal teslimi ve hizmet ifası olmaksızın nakit ihtiyacının giderilmesi amacıyla başkalarına ait kredi kartları ile çekim işlemleri yapmak suretiyle gerçeğe aykırı harcama belgesi düzenlendiği ve bankalardan mal satmış gibi elde ettikleri miktarları ödünç vererek komisyon ve faiz adı altında kazanç elde etmek suretiyle tefecilik yaptıkları iddia edilmesi karşısında; öncelikle işlem yoğunluğu ve sayısı fazla olan, suçun niteliğini aydınlatmaya yeter sayıda kredi kartı sahiplerinin kimliklerinin tespiti ile faiz ve komisyon adı altında ödeme yapıp yapmadıkları hususunda beyanlarına başvurularak sonucuna göre sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik tahkikat ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hükümler kurulması,
  Kabule göre de;
  Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,
  Kanuna aykırı, O yer Cumhuriyet Savcısı ve sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/l. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın