Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/12372 Esas 2018/4074 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/12372
Karar No: 2018/4074
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Ceza Dairesi 2015/12372 E. , 2018/4074 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tefecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Fiziki dosyası kayıp olan birleşen Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/2255 Esas sayılı dosyası kapsamında düzenlenen 16/10/2008 tarihli iddianamede suç tarihinin 31/12/2007 olarak gösterildiği ve her hangi bir mağdur adına yer verilmediği, sanıklar müdafiin bu davanın mükerrer olarak açıldığı savunmasında bulunduğu, söz konusu dosya arasına alınan ve sanık ... tarafından 2003-2007 döneminde işlendiği iddia olunan eylemlere ilişkin olarak düzenlenen 22/09/2008 tarihli vergi inceleme ve suç duyurusu raporlarının sayfaları eksik olmakla suçun mağdurunu ve suç tarihini belirlemeye elverişli olmadığı, bahse konu raporların dayanak evrakının da dosya arasında bulunmadığı, bu dosya kapsamında soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığınca yapılan işlemlere dair herhangi bir evrak temin edilmediği nazara alınarak; 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunun 38 ve devamı maddeleri uyarınca anılan eksikler ihya edilip dosyanın tamamlanması sonrasında, davaların mükerrer olarak açılıp açılmadığının ve suç tarihinin belirlenmesi sonrasında zamanaşımının ve zincirleme suça ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi suretiyle sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hükümler kurulması,
  Kabule göre de;
  Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı, 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TCK'nın 53. maddesiyle ilgili iptal kararının yeniden değerlendirilmesi lüzumu,

  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At