Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/12482 Esas 2017/497 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/12482
Karar No: 2017/497
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Ceza Dairesi         2015/12482 E.  ,  2017/497 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tefecilik
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Tebliğnamede adına yer verilen ... yönünden temyiz talebi bulunmadığı gözetilerek yapılan incelemede;
  ... 23. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 24/02/2010 tarihli, 2008/1221 E. 2010/162 K. sayılı kararın sanık ... tarafından süresinde temyiz edilmesi üzerine Dairemizce anılan hükmün Hazineye tebliğ edilmesi için 27/05/2013 tarihinde tevdii kararı verildiği, hükmün 13/08/2013 tarihinde Hazineye tebliğine rağmen temyiz edilmediği, bu itibarla Dairemizce 17/06/2014 tarihinde sadece Tolga hakkındaki hükmün bozulmasına karar verilmesine rağmen, mahkemece 2014/632 Esas numarasına kayden duruşma açılıp, Hazinenin her iki sanık açısından katılma talebi kabul edilerek, 24/03/2015 tarihinde dosyanın ... 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/143 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği; bu aşamada Hazine vekilinin 14/04/2015 havale tarihli dilekçesiyle ... 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/02/2010 tarih, 2008/1221 Esas, 2010/162 sayılı ilk kararını bu kez sanık ... açısından 13/08/2013 tarihinden itibaren CMUK'nın 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süreden sonra temyiz ettiği anlaşılmakla, süresinde yapılmayan temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 317. maddesi gereğince REDDİNE, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Ö/A  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At