Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/6261 Esas 2018/4163 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6261
Karar No: 2018/4163
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2015/6261 E. , 2018/4163 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz, görevi kötüye kullanma
  HÜKÜM : Beraat, mahkumiyet


  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
  Dosyanın daha önce Yargıtay C. Başsavcılığının 18/02/2014 gün ve 2013/206498 sayılı tebliğnamesiyle gönderildiği Yüksek 4. Ceza Dairesinin 24/04/2014 tarih ve 2014/11039 Esas, 2014/13209 Karar sayılı görevsizlik kararı ile Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ne gönderildiği, Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 07/01/2015 tarih ve 2014/15587 Esas, 2015/409 Karar sayılı kararı ile "Sanıklardan ...'in köy muhtarı olduğu anlaşılmakla gıyabi hükmün, 6360 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 13. fıkrasındaki "1. maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur" hükmü uyarınca, ... Belediye Başkanlığına CMK'nın 34/2. madde ve fıkrasında belirtilen başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de belirtilmek suretiyle yöntemine uygun biçimde tebliği sağlanarak tebellüğ belgesi ve temyiz edilmesi halinde dilekçesi de eklenip ek tebliğname düzenlendikten sonra iadesi "amacıyla mahalline gönderildiği, kararda gösterilen noksanlığın ikmalinden sonra görevli dairesi yerine, sehven Dairemize gönderilen dosyanın ilgili daireye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At