Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/7826 Esas 2015/13664 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7826
Karar No: 2015/13664
Karar Tarihi: 13.07.2015


5. Ceza Dairesi         2015/7826 E.  ,  2015/13664 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 5 - 2015/28271

  Nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından sanık D.. T..'ün yapılan yargılanması sırasında; Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesiyle Çorum 4. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
  İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine, CMK'nın 225/1. maddesi hükmüne ve Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Çorum 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/12/2014 gün ve 2014/858 E. 2014/451 K. sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 13/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın