Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2015/8447 Esas 2015/13666 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8447
Karar No: 2015/13666
Karar Tarihi: 13.07.2015


5. Ceza Dairesi         2015/8447 E.  ,  2015/13666 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 5 - 2015/188274

  Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık M.. E..'nin yapılan yargılanması sırasında; Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesiyle Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
  İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/05/2015 gün ve 2015/167 E. 2015/139 K. sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 13/07/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın