Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/11195 Esas 2017/495 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/11195
Karar No: 2017/495
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Ceza Dairesi         2016/11195 E.  ,  2017/495 K.

  "İçtihat Metni"


  Görevi kötüye kullanma suçundan sanık ... hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/03/2016 tarihli ve 2016/105 esas, 2016/151 sayılı kararının;
  Dosya kapsamına göre, Avukat ...’un davacı müşteki vekili sıfatıyla, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesinin 2014/570 esasına kayden takip ettiği boşanma davasının yargılaması sırasında, sadece eşlerin boşanmasının talep edilmesi konusunda müşteki davacı tarafından yetkilendirilmesine rağmen, müvekkilinin bilgi ve talimatı olmaksızın nafaka ve tazminat taleplerinde bulunmak suretiyle davanın yargılama süresinin uzamasına sebebiyet verdiği ve davanın safahatı hakkında müştekiye bilgi vermediği yönündeki mevcut delillerin takdir ve değerlendirilmesinin son soruşturma aşamasında davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 14/11/2016 gün ve 94660652-105-72-7083-2016-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
  Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 29/03/2016 tarihli ve 2016/105 Esas, 2016/151 sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At