Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/5732 Esas 2018/4172 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/5732
Karar No: 2018/4172
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2016/5732 E. , 2018/4172 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : İhmali davranışla görevi kötüye kullanma
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  07/07/2010 tarihinde ...Devlet Hastanesinde Çocuk Cerrahi Uzman doktoru olarak görev yapan sanığın, sol kasığında şişlik ve ağrı şikayetiyle tedavi için müracaat eden katılanın kızı ...'e sol inguinal herni teşhisi koymuş olmasına karşın, sağ tarafından ameliyat ettiği ve bu şekilde mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevini ihmâl ettiği iddia edilen olayda; ön inceleme aşamasında beyanı alınan doktorların, mağdurun tedavi aşamasına ilişkin, kendi imzalarının bulunduğu evraklar açıklattırılmak ve fıtığın çift taraflı olup olmadığı hususu sorulmak suretiyle tanık sıfatıyla dinlenilmesinden ve "...ameliyat randevusu formuna sol inguinal herni ifadesinin sehven yazılmış olabileceği..." ile "...Küçükte meydana gelmiş olan fıtığın çift taraflı olabileceği, bu durumda cerrahın büyük olana ve/veya endikasyonu olan tarafa müdahale edebilme insiyatifinde bulunabileceği..." şeklinde sonuç kısmı çelişkili görülen 20/12/2013 tarihli ... karar nolu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporundaki çelişkinin giderilmesi için teşhis ve ameliyata ilişkin tüm hastane kayıt, rapor ve belgeleri getirtilerek dosyanın kül halinde Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilip görüş alındıktan sonra sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme sonucu yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,
  Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04/06/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At