Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/765 Esas 2018/4031 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/765
Karar No: 2018/4031
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Ceza Dairesi 2016/765 E. , 2018/4031 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Nitelikli zimmet
  HÜKÜM : Nitelikli zimmet ve resmi belgede sahtecilikten mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Hükümlerin katılan vekilinin yüzüne karşı 10/10/2013 tarihinde tefhim edildiği, temyiz süresinin son günü olan 17/10/2013 tarihinin Kurban Bayramının üçüncü günü ve resmi tatil olduğu, takip eden 18/10/2013 tarihinin bayramın dördüncü gününe, takip eden günlerin ise hafta sonu tatiline denk geldiği, bu itibarla 21/10/2013 tarihinde yapılan temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla tebliğnamedeki red düşüncesine iştirak edilmemiştir.
  Ceza Genel Kurulunun 26/01/2016 gün ve 620-36, 02/10/2012 gün ve 472-1798, 06/12/2011 gün ve 197-246, 19/04/2011 gün ve 20-59, 17/04/2007 gün ve 325-100 sayılı kararları ile yerleşik uygulamasına göre, uyma kararının, ara kararı niteliğinde olmayıp davanın esasını çözümleyen kararlardan olduğu, bozmaya uymakla, yerel mahkemenin bozma kararında gösterilen esaslara göre işlem yapıp karar verme ödevi doğduğu, sonradan bu kararın bir kısmından veya tamamından açıkça ya da zımnen geri dönülerek ilk hükmün aynen veya yeniden kurulmasının uyma kararının hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı da nazara alınmadan, Dairemizin 2013/3658 Karar sayılı bozma ilamına uyulmasına karar verildikten sonra dönülemez nitelikteki bu kararın gereği yerine getirilmeden, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin, elde edilen deliller ile delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin nelerden ibaret olduğunun gerekçeli karara yazılmaması suretiyle CMK'nın 230. maddesine aykırı davranılarak yazılı şekilde hükümler kurulması,
  Kabule göre de;
  Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16/12/2008 gün ve
  2008/146-235 sayılı Kararına göre mağdurun belli olması ve maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilebileceği durumlarda, zimmetin maddi konusunu oluşturan değerlerin müsaderesine karar verilemeyeceği gözetilmeden 138.622,85 TL'nin TCK'nın 55. maddesi gereğince müsaderesine hükmedilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilmek suretiyle CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At