Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2016/8358 Esas 2017/498 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/8358
Karar No: 2017/498
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Ceza Dairesi         2016/8358 E.  ,  2017/498 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tefecilik
  HÜKÜM : Beraat

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;
  Hazinenin davaya katılma talebine ilişkin dilekçesinde sanıklar ...in yer aldığı, sanık ... hakkında dilekçede ve 15/09/2011 tarihli duruşmada bir talepte bulunulmadığı,bu nedenle Hazinenin sanık ... hakkında verilen hükmü temyize hakkı olmadığı anlaşıldığından bu sanık yönünden vaki temyiz talebinin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin sanıklar... hakkında verilen hükümlerle sınırlı olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
  Sanıklara yüklenen tefecilik suçunun 2279 sayılı Kanunun 17. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibariyle 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddelerine göre 7 yıl 6 aylık asli ve ilave zamanaşımı sürelerine tabi olduğu, 15/02/2005 olan suç tarihi ile karar tarihi arasında bu sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından hükümlerin bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Yasanın 322/1 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, 15/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At