Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/4902 Esas 2018/4113 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/4902
Karar No: 2018/4113
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2018/4902 E. , 2018/4113 K.

  "İçtihat Metni"

  Dolandırıcılık suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının 05/12/2017 tarihli ve 2017/3281 soruşturma, 2017/258 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 05/01/2018 tarihli ve 2017/214975 soruşturma, 2018/324 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/01/2018 tarihli ve 2018/30 değişik iş sayılı kararının;
  Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 12/10/2015 tarihli ve 2015/14021 esas, 2015/29798 karar sayılı ilamında " .... Dairemizin 06.04.2015 tarih ve 2015/4473-23011 sayılı ilâmı ve daha birçok kararında da belirtildiği üzere, dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle...." şeklinde belirtildiği üzere, paranın çekildiği yerin menfaatin temin edileceği yer olduğu, menfaatin temin edildiği yerin tespit edilememesi halinde ise yetkili yerin hileli davranışın müştekiye ulaşarak müştekinin kandırıldığı yer olduğu,
  Gelişen bankacılık teknolojisi ile para transfer işlemlerinin değişmesi karşısında, paranın sanığın tasarrufuna ne zaman ve nerde geçtiği dolayısıyla menfaatin nerede temin edildiği hususunun her somut olaya göre değerlendirilmesi gerektiği, bu cümleden olmak üzere;
  Somut soruşturma dosyasına konu olayda, şüphelinin müştekiyi ...'tan aradığını söyleyip EFT giriş ve çıkış ücretleri iadesi yapılacağından bahisle müştekiye gelen güvenlik şifresini alarak müştekinin hesaplarından kendi hesabına internet bankacılığı yoluyla 18.963,90 ve 17.481,55 Türk lirası tutarında para gönderdiği ve havale ettiği parayı da... ve... olarak belirtilen ATM'lerdan çektiği, bu haliyle haksız menfaatin temin edildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 18/04/2018 gün ve 94660652-105-22-4146-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
  Kanun yararına bozma isteminin kapsamına, soruşturmanın dolandırıcılık suçundan yürütülmesine ve Yargıtay Kanununun 14. maddesine göre inceleme yapma görevinin Yüksek Yargıtay 15. Ceza Dairesine ait olduğu anlaşıldığından Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At