Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/4903 Esas 2018/4114 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/4903
Karar No: 2018/4114
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2018/4903 E. , 2018/4114 K.

  "İçtihat Metni"

  Sahtecilik suçundan sanıklar ... ve diğerleri haklarında yapılan yargılama sonucunda, mahkemenin görevsizliğine, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/10/2017 tarihli ve 2011/1648 esas, 2017/298 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/12/2017 tarihli ve 2017/1146 değişik iş sayılı kararının;
  Dosya kapsamına göre, sanık ...'in, kriminal raporu ile sahte olduğu anlaşılan keşidecis... olan 10/06/2009 tarihli ve 2.250,00 Türk Lirası meblağlı çeki cirolayarak diğer sanıklar ... ve ...'e verdiği, sanık ...'in de suç tarihinde suça konu sahte çeki tahsili için bankaya ibrazında çekin sahte olduğunun anlaşıldığı olayda, sahte çek kullanılması nedeniyle sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı Kanun'un 204/1 ve 158/1-f maddelerinde öngörülen " resmi belgede sahtecilik ve bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir ve değerlendirme yetki ve görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesine isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 18/04/2018 gün ve 94660652-105-34-3912-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
  5271 sayılı CMK'nın 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiilden ibaret olup, iddianame ile sanıklar hakkında, " resmi belgede sahtecilik” suçundan kamu davası açıldığı, “dolandırıcılık” suçundan açılmış bir dava bulunmadığı, birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olan resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının birbirine dönüşmeyeceği anlaşıldığından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 21/12/2017 tarihli ve 2017/1146 değişik iş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At