Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2018/4985 Esas 2018/4124 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Ceza Dairesi
Esas No: 2018/4985
Karar No: 2018/4124
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Ceza Dairesi 2018/4985 E. , 2018/4124 K.

  "İçtihat Metni"

  Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 13/12/2017 tarihli ve 2017/7527 soruşturma, 2017/598 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 08/01/2018 tarihli ve 2018/105 soruşturma, 2018/30 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili kılınmasına ilişkin mercii Patnos Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/2018 tarihli ve 2018/45 değişik iş sayılı kararının;
  FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/7527 sayılı dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında ... isimli şahsın etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadesinde şüpheli ...'nun ...Üniversitesinde bulunduğu 2013-2017 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisinde faliyet gösteren evlerde ev ablalığı yapmış olduğunu beyan etmesi ve ... İl Emniyet Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut araştırma tutanağında şüphelinin Iğdır ilinde FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında tespit edilmiş bir faaliyetinin bulunmadığından bahisle soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı verilerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca da bu kez şüphelinin ... ilinde yakalanmasından dolayı temadinin...'da sona erdiği ve şüphelinin yerleşim yeri adresinin de ... ili olduğundan bahisle karşı yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, mercii Patnos Ağır Ceza Mahkemesince de aynı gerekçe ile Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğuna kesin olarak karar verildiği,
  Dosya kapsamına göre, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden soruşturma yürütülen şüphelinin, ... isimli şahsın alınan ifadesinde... Üniversitesinde bulunduğu 2013-2017 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütü hiyerarşisi içerisinde faliyet gösteren evlerde ev ablalığı yapmış olduğununun belirtilmesi ve... İl Emniyet Müdürlüğünün dosya içerisinde mevcut araştırma tutanağında... ilinde FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında tespit edilmiş bir faaliyetinin bulunmadığının belirtilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği iddia edilen yerin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 25/04/2018 gün ve 94660652-105-76-3630-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:
  Sanığa isnat edilen tüm eylemlerin...'da gerçekleştiği, ...'ın yalnızca ikamet adresi olduğu gözetilerek kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile Patnos Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19/01/2018 tarihli ve 2018/45 değişik iş sayılı kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At