Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/15566 Esas 2017/5816 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/15566
Karar No: 2017/5816
Karar Tarihi: 15.02.2017


5. Hukuk Dairesi         2016/15566 E.  ,  2017/5816 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki taşınmazların yol ve yol koridoru (boşluğu) olarak kullanılan kısımlarının tapuya kayıt ve tescili mümkün olmadığı takdirde kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 13.10.2015 günü taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak tarafların da sözlü açıklamaları dinlenip verilen geri çevirme kararı üzerine gelen dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

  - K A R A R -

  Dava, taşınmazların yol ve yol koridoru (boşluğu) olarak kullanılan kısımlarının tapuya kayıt ve tescili mümkün olmadığı takdirde kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre, davanın rediine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At