Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/22301 Esas 2018/11156 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22301
Karar No: 2018/11156
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2016/22301 E. , 2018/11156 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  1-Dava konusu Kısıklı 808 ada 6 parsel sayılı taşınmazın, 221 sayılı Yasa uyarınca davalı idare adına tescillerine ilişkin karar suretleri davalı idareden istendikten sonra, dava dosyaları mahkemesinden getirtilip, bu dosya içerisine konulduktan,2-Dava konusu taşınmazın davalı ... adına tapuya tesciline esas dayanak tüm belgeler, ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtildikten,
  3-Dava konusu taşınmaza fiilen hangi tarihte el atıldığı davalı idareden sorularak, varsa buna ilişkin yer teslim tutanağı, geçici ve kesin kabul raporları getirtildikten,
  4-Dava konusu taşınmazın tüm tedavülleri ile birlikte tapu kayıtları ile dayanakları (kesinleşmiş mahkeme kararı ve kadastro tespit tutanakları) ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtildikten,
  Sonra, birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At