Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/11787 Esas 2018/10970 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/11787
Karar No: 2018/10970
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/11787 E. , 2018/10970 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası ile birleştirilen tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Asıl davanın kısmen kabulüne, birleştirilen davanın ise konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı ... Genel Müdürlüğü vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  -K A R A R-
  Temyiz konusu yapılan miktar 2.080,00-TL’nin altındadır.
  Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5219 sayılı kanunla değişik H.U.M.K’nunun 427.maddesi uyarınca, 2.080,00-TL’den az olan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin hükümler kesindir.
  Bu nedenle davalı ... Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At