Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/1405 Esas 2018/10957 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/1405
Karar No: 2018/10957
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/1405 E. , 2018/10957 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi taraf vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz edenlerden davalı vekili Av. ... ve davacı vekili Av. ... geldiler. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlenip verilen geri çevirme kararı üzerine gelen dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:
  - K A R A R -
  Yargıtay (...) .Hukuk Dairesinin 14.04.2015 tarihli geri çevirme kararının gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
  1)Dava konusu Yenmiş köyü 771 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte ilgili Tapu Müdürlüğünden istenildikten,
  2)Fen bilirkişi tarafından düzenlenen rapor ve kroki eklenmek suretiyle 771 parsel taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan 4.503,43 m2'lik kısmına imar durumuna göre yapılaşma izni verilip verilmeyeceği, verilmiş ise önceki durumuna göre kısıtlama getirilip getirilmediği hususları ilgili Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden sorulduktan,
  Sonra, alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine 2. KEZ GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At