Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/1604 Esas 2018/11343 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/1604
Karar No: 2018/11343
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/1604 E. , 2018/11343 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Taraflar arasındaki muhdesat kamulaştırma bedelinin tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R -
  Dava, muhdesat kamulaştırma bedelinin tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekiline temyiz edilmiştir.Davaya konu ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumuna göre maktuen; yapılara ise resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değerinin tespit edilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At