Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/22760 Esas 2018/11045 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/22760
Karar No: 2018/11045
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/22760 E. , 2018/11045 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 22/12/2016 gün ve 2016/11577 Esas - 2016/18157 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava konusu taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde; “... , ... , ... ve ... ’a ait 8/80 hisseleri üzerinde intifa hakkı vardır. Lehdar: ... , ... , ... ve ... ” şeklinde şerh bulunduğu anlaşılmıştır.
  Dava konusu taşınmazda adı geçen kişilerin malik olmadığı tespit edildiğinden, şerhe ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtildikten sonra,
  Birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At