Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/23621 Esas 2018/11046 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/23621
Karar No: 2018/11046
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/23621 E. , 2018/11046 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l0.maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 10/11/2016 gün ve 2015/13274 Esas - 2016/12064 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  - K A R A R –
  Dava konusu 3040 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, ilk tesis tarihinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte tapu kayıtları, ön ve arka sayfasını gösterir ve kesinleşme şerhini içerir kadastro tespit tutanağı ile tüm dayanak belgelerin okunur şekildeki suretlerinin ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtilerek,
  Birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At