Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/24361 Esas 2018/11210 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/24361
Karar No: 2018/11210
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/24361 E. , 2018/11210 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki müdahalenin meni, eski hale getirme bedeli, tapunun iptali ile yol olarak terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R -
  Dava, müdahalenin meni, eski hale getirme bedeli, tapunun iptali ile yol olarak terkini istemine ilişkin olup, Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'nun 28.02.2017 gün 2017/719-2017/201 sayılı kararı ile temyiz itirazının incelenmesi için Dairemiz görevlendirilmekle yapılan incelemede;Mahkemece davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm, davacı site vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosya içinde bulunan kanıt ve belgelere, hükmün dayandığı gerekçelere göre, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At