Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/24876 Esas 2018/11277 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/24876
Karar No: 2018/11277
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/24876 E. , 2018/11277 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Davalı idare vekilinin temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;Davalı idare harçtan muaf olduğu halde aleyhine harca hükmedilmesi ve yargılama giderleri arasında harçtan sorumlu tutulması,Doğru değilse de, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;
  a)3 nolu bendinin çıkartılmasına, yerine (Davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, davacı tarafça yatırılan 170,78TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,) cümlesinin yazılmasına,
  b)4 nolu bendinin çıkartılmasına, yerine (Davacı tarafça yapılan bilirkişi ücreti, posta ve tebligat giderinden ibaret toplam 1.644,85TL yargılama giderinden kabul red oranına göre hesaplanan 1.069,15TL'sinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, bakiye yargılama giderinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,) cümlesinin yazılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At