Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/33548 Esas 2018/11029 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/33548
Karar No: 2018/11029
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/33548 E. , 2018/11029 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü
  - K A R A R –
  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
  Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda davanın kabulüne karar verilmişse de bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;
  1-Mahkemece verilen kararın davalılar ..., ... ve davacı idare vekillerinin temyizi üzerine bozulduğu gözetilmeksizin bozma sonrası ilk kararı temyiz eden davalılar dışındaki, davalılar bakımından davacı idare yararına usuli kazanılmış hak ilkesi ihlal edilmek suretiyle bozma öncesinden fazla kamulaştırma bedelinin tespiti,
  2-Mahkemece verilen ilk kararda taşınmazın çıplak m2 birim bedeli olarak 15,16TL belirlendiği ve bu konuda bozma yapılmadığı halde, bozma sonrası davacı idare yararına oluşan usuli kazanılmış hak ilkesi ihlal edilerek taşınmazın çıplak m2 birim bedeli olarak 17,94 -TL belirlenerek fazla bedele hükmedilmesi,
  3-Dava konusu taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan bölümünde mahkemece hesaplama hatası yapılmak suretiyle fazla değer azalışına hükmedilmesi,
  Doğru görülmemiştir.
  Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At