Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/34587 Esas 2018/11054 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/34587
Karar No: 2018/11054
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/34587 E. , 2018/11054 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. - K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece uyulan bozma ilamı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Taraf vekillerinin sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;
  1)Davanın niteliği gereği kendisini vekille temsil ettiren taraf vekilleri lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  2)Fazla yatan kamulaştırma bedelinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle iadesine karar verilmesi,
  Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  a)Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Kendisini vekille temsil ettiren davacı idare lehine hükmedilen 1.980,00 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacı idareye verilmesine, kendisini vekille temsil eden davalı lehine hükmedilen 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacı idareden alınarak, davalıya verilmesine) cümlesinin yazılmasına,
  b) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. bendinde yer alan (ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte) kelimelerinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At