Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/35125 Esas 2018/10920 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/35125
Karar No: 2018/10920
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/35125 E. , 2018/10920 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı ... tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  - K A R A R -
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere, mahkemenin gerekcesine göre, bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Davacı idarece ilk karar öncesinde 23.043,01 TL bedelin bloke edilmiş olduğu anlaşıldığından, kabule göre fazla bloke edildiği anlaşılan 15.679,28 TL nin bankadan çekilmiş ise davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine, çekilmemiş ise davacı idareye iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Doğru değilsede; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2-c) bendinde yer alan (davacı tarafça fazla yatırılan bedelin davacıya iadesine) ibaresinin çıkartılmasına yerine, (ilk karar öncesinde 23.043,01 TL bedelin bloke edilmiş olduğu anlaşıldığından, kabule göre fazla bloke edildiği anlaşılan 15.679,28 TL'nin bankadan çekilmiş ise davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine, çekilmemiş ise davacı idareye iadesine ) bendinin eklenmesine,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At