Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2017/6509 Esas 2018/10943 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/6509
Karar No: 2018/10943
Karar Tarihi: 31.05.2018


5. Hukuk Dairesi 2017/6509 E. , 2018/10943 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 09/11/2015 gün ve 2014/20721 Esas - 2015/16120 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
  -K A R A R-
  Dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... mahallesi, 86 ada 16 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydı ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte özellikle tapu kaydında bulunan “...fazlalık 30.12.1955 tarih 1727 nolu yazı ile defterdarlık makamına bildirildiğine dair” şerhin dayanağı olan bilgi ve belgeler ilgili Tapu Müdürlüğünden getirtildikten sonra,
  Alınacak cevaplarla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At