Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/1885 Esas 2018/11186 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1885
Karar No: 2018/11186
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/1885 E. , 2018/11186 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm kurulmuş, karar, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.Davalı idare vekilinin sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Ancak;
  1-Bilirkişi raporunda münavebeye esas alınan ürünlerin TÜİK’in yayınladığı bitkisel üretim istatistikleri üretim girdileri ve Bölge İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelen resmi verilere göre; karpuz verimi 3750 kg olduğu halde, 5000 kg alan bilirkişi raporu hükme esas alınmak suretiyle fazla bedel tespiti,
  2-Münavebe ürünü olarak alınan sebze ve patates için 2013 yılı İlçe Tarım Müdürlüğü resmi verileri dosyaya getirtilip, bilirkişi raporu denetlendikten sonra karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması,
  3-El atma tarihi itibariyle nispi harca hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru görülmemiştir.Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At