Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/3243 Esas 2018/11296 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3243
Karar No: 2018/11296
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/3243 E. , 2018/11296 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde taraflarca yenilenmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;Davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına ayrı bir bent olarak (Yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kendisini vekil ile temsil ettiren davalı idare lehine 1.800,00-TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesine,) cümlesinin yazılmasına,
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan başvuru harcın alınmasına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At