Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/3767 Esas 2018/11157 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3767
Karar No: 2018/11157
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/3767 E. , 2018/11157 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  K A R A R –
  Davalı idare vekilince temyiz karar harcı maktu olarak yatırılmak suretiyle temyiz talebinde bulunulduğu anlaşılmış olup;
  H.M.K'nun 366. maddesi yollaması ile 344. maddesi gereğince ¼ oranında nisbi temyiz karar harcının yatırılması için davalı idare vekiline muhtıra tebliğ edilip, harcın yatırılmaması durumunda 344. maddesi uyarınca işlem yapıldıktan sonra,Birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At