Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018/743 Esas 2018/11274 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/743
Karar No: 2018/11274
Karar Tarihi: 04.06.2018


5. Hukuk Dairesi 2018/743 E. , 2018/11274 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı ... vd. vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
  K A R A R -
  Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
  Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sırasında, ... İdare Mahkemesinin 2011/1214-2011/1279 sayılı kararıyla kamulaştırma işleminin iptal edildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekilince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere, kararın dayandığı gerekçeye göre davanın reddedilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
  Davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine hükmedilen bedele faiz işletilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1 nolu bendinden (ilk karar tarihi olan 18/02/2010 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte) çıkartılmasına,Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At