Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/1759 Esas 2019/12998 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1759
Karar No: 2019/12998
Karar Tarihi: 27.06.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/1759 E. , 2019/12998 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
  - K A R A R –
  ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/376 Esas -2006/201 Karar sayılı kararının kesinleşip kesinleşmediği, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhini içerir karar örneğinin ilgili mahkemesinden istendikten sonra
  Alınacak cevapla birlikte gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın