Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2019/3846 Esas 2019/13788 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 5. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3846
Karar No: 2019/13788
Karar Tarihi: 08.07.2019


5. Hukuk Dairesi 2019/3846 E. , 2019/13788 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

  - K A R A R -

  Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm, kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre bozma ilamına uyularak yapılan incelemede davanın kabülüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
  1)Mahkemece verilen ilk karar davacı tarafça temyiz edilmediğinden, bu kararda hükmedilen bedel davalı idare lehine usuli kazanılmış hak olacağı gözetilmeden daha fazla bedele hükmedilmesi,
  2)Kabule göre de;
  Tesbit edilen tüm bedele dava tarihinden faiz yürütülmesi gerekirken, yazılı şekilde faiz yürütülmesine karar verilmesi
  Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
  Gerekçeli kararın hükm fıkrasının 1. bendinin çıkartılmasına, yerine (Davanın kabulü ile 245.000,00 TL bedelin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak davacılara tapu ve miras hisselerine göre verilmesine,) cümlesinin yazılmasına.
  Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 08/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At