Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/12184 Esas 2017/4354 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/12184
Karar No: 2017/4354
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/12184 E. , 2017/4354 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme, kamu görevlisine direnme, iftira,
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Yağma suçunun işlenmesi sırasında, mağdur ...’ın ellerini ve ağzını bantla bağlayıp eylem sonrası mağduru bağlı bir şekilde bırakıp olay yerinden ayrılan sanıklar hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden zamanaşımı süresi içinde işlem yapılması olanaklı görülmüştür.

  I-Sanık ... hakkında, yağma ve iftira suçlarından kurulan hükümlere yönelik temyiz incelemesinde;

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA,

  II-Sanık ... hakkında, nitelikli yağma, mala zarar verme ve kamu görevlisine direnme, sanık ... hakkında, nitelikli yağma suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince,


  UYAP sisteminden yapılan sorgulamada sanıklar ... ve ...'ın hüküm tarihinde Sincan Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olduğunun anlaşılması karşısında; sanıkların duruşmadan bağışık tutulma talebi bulunmadığı halde 10/09/2013 tarihli karar oturumunda hazır bulundurulmayarak yokluklarında hükümlülüklerine karar verilmesi suretiyle, 5271 sayılı CMK'nın 196. maddesine aykırı davranılması, böylece sanıkların savunma hakkının kısıtlanması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ... ve ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle, tebliğnameye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın