Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/8883 Esas 2017/4322 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/8883
Karar No: 2017/4322
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/8883 E. , 2017/4322 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamede sanık ... hakkında bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanı ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın