Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/8893 Esas 2017/4361 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/8893
Karar No: 2017/4361
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/8893 E. , 2017/4361 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  30.04.2013 günlü oturumda, usulünce kamu davasına katılmasına karar verilen ...’a yokluğunda verilen hükmün tebliğine ilişkin belgeye dosyada rastlanmadığından varsa eklenmesi yoksa, hükmü temyiz etme yetkisi olduğu, nereye, nasıl ve ne şekilde başvurabileceği ve temyiz süresi de gösterilmek suretiyle, açıklamalı davetiye ile tebliğiyle bunu gösterir belgeler ve sunarsa temyiz dilekçesi eklendikten ve gerekli görülürse ek tebliğname de düzenlendikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın