Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/8906 Esas 2017/4262 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/8906
Karar No: 2017/4262
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/8906 E. , 2017/4262 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Yağma, kasten yaralama
  HÜKÜM : Beraat, Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  I-Sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz incelemesinde;

  TCK'nın 53.maddesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, bu hususun infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.

  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  Suçu birlikte işleyen sanıklardan neden oldukları yargılama giderlerinin “ayrı ayrı” yerine, “sanıktan tahsiline” şeklinde hükmedilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 326/2.maddesine aykırı davranılması,

  Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan

  nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından yargılama giderlerinin alınmasına ilişkin bölümünden “sanıktan tahsiline” kelimesinin çıkartılarak, yerine “sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmalarına” kelimelerinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

  II-Sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'a yönelik yağma suçundan kurulan beraat hükmünün o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan incelemede,

  Olay günü gece saat 22:30 sularında alkollü olan sanıkların bir kıraathanenin önünde dikilmekte olan mağdurun yanına geldikleri, önce kendisinden para istedikleri, mağdurun parasının olmadığını söylemesi üzerine bu kez kendilerine yemek ısmarlamasını istedikleri, mağdurun kabul etmesi üzerine birlikte yürümeye başladıkları, sanıkların yolda yürüdükleri sırada mağdura "bizi doyuracaksan sen de para da vardır" diyerek sanık ...'in mağdurun ceplerini karıştırmaya çalıştığı, mağdurun karşı çıkması üzerine bu kez sanık ...'ın elindeki cep telefonu ile mağdurun yüzüne vurduğu, sanık ...'in de "senin a..na koyarım, çıkart paraları" diyerek mağdura yumrukla vurmaya başladığı, kaçmaya çalışan mağduru tekrar yakalayarak darp etmeye devam ettikleri, mağdurun Kütahya Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 10.04.2013 günlü adli raporuna göre, nazal kemikte hayat fonksiyonlarını orta (2) derecede etkileyecek nitelikte lineer kırık hattı tespit edildiği, basit tıbbi müdahele ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, mağdurun aşamalardaki tutarlı beyanları, sanıkların kaçamaklı savunması, adli muayene raporu ile anlaşılması karşısında sanıklar ... ve ...'in mağdur ...'a yönelik yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri anlaşıldığı halde, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın