Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2014/9046 Esas 2017/4345 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/9046
Karar No: 2017/4345
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi 2014/9046 E. , 2017/4345 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : TCK'nun 142/1-b, 143/1, 35/2, 53, 54/1, 63. maddeleri uyarınca 1 yıl 9 ay hapis ve müsadere

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1-) Olay günü saat 21.20 sıralarında hırsızlık amacıyla girdiği yakınan ...'a ait evin balkonunda görüp müdahale eden tanık ...'a, elindeki mağdurun evinden aldığı suça konu fotoğraf makinası ile vurup kaçan ve kesintisiz takip sonucu mağdur tarafından yakalanınca aldığı eşyaları yere atan sanığın eyleminin yağma suçunu oluşturduğu düşünülmeden suçun vasfında ve delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

  2-) Kabule göre de,

  Suç tarihinde güneşin ileri saat uygulamasına göre 20.25'de battığı, suçun saat 21.20 sıralarında işlendiği anlaşıldığına göre, TCK'nun 143/1. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

  3-) 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At