Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/4593 Esas 2018/4297 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/4593
Karar No: 2018/4297
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2015/4593 E. , 2018/4297 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, Yağmaya Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
  HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  I- Sanıklar ..., ..., ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ..., ... hakkında yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde;

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, o yer Cumhuriyet Savcısı ile katılan ... vekili, sanık ... ve savunmanı, sanıklar ..., ... savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün, kısmen istem gibi ONANMASINA,

  II- Sanıklar ..., ..., ... hakkında yağma suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında 22.02.2011 günlü yağmaya teşebbüs suçundan kurulan beraat hükümlerinin incelemesine gelince;

  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1- Sanıklar ..., ... ve ...'ın 16/02/2011 tarihinde katılanın 27.000- TL parasını yağmaladıktan sonra, bu kez sanıklar ... ve ...'ın 22.02.2011 tarihinde yenilenen kastla katılandan 20.000- TL para daha istedikleri, katılanın 7.000- TL para verebileceğini söylemesi üzerine parayı almaya gelen sanık ...'in olay yerinde tertibat alan polisler tarafından 22/02/2011 tarihinde yakalandığı, bilahare sanık ... ile irtibat kuran sanıklar Özcan ve Fatih'in de yakalandıklarının anlaşılması karşısında; sanıklar Özcan ve Fatih'in 16/02/2011 tarihinde gerçekleştirdikleri yağma ve 22/02/2011 tarihinde gerçekleştirdikleri yağmaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları gerekirken tek bir yağma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,

  2- 16/02/2011 tarihli yağma suçunun sanıklar ..., ..., ... tarafından silahla, birden fazla kişi ile birlikte, konutta ve gece vakti işlendiğinin anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 149. maddesinin 1. fıkrasının (a), (c) ve (h) bentlerinin yanı sıra (d) bendinin de uygulanması gerektiği gözetilmeden anılan bentler ile uygulama yapılması, olayda birden fazla nitelikli halin gerçekleşmiş olması ve aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin gözetilmemesi,

  3- Hükmün gerekçesinde, "sanık ...'in suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak diğer sanıkların icrasını kolaylaştırdığı" belirtilmesine karşın, adı geçen sanık hakkında beraat kararı verilerek hükümde çelişki yaratılması,

  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan ... vekili ile sanık ... ve savunmanı, sanıklar ..., ... savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, (3) nolu bozma nedenine göre sanık ... yönünden diğer yönleri incelenmeyen hükmün, açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At