Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/5350 Esas 2018/4260 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5350
Karar No: 2018/4260
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2015/5350 E. , 2018/4260 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Katılan vekilinin hükümden sonra verdiği 05/10/2015 havale tarihli dilekçeyle temyiz hakkından feragat ettiğini belirtmesi karşısında, sanık savunmanlarının kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümlere yönelik temyizlerine hasren yapılan incelemede;
  Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK'nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Sanıkların bilgisayarı tamir ettirme bahanesiyle kaçırdıkları katılanın direncini kırmak amacıyla yüzüne toz halinde bir madde atmaları, uyku ilacı içirmeleri, el ve ayaklarını bağlayıp uzun süre aracın bagajında havasız bekletmeleri ve katılanın babası tarafından durumu polise ihbar etmesi neticesinde, katılanın sanıkların aracında elleri ve kolları bağlı bir şekilde bulunmuş olması karşısında; sanıklar hakkında TCK 110. maddesinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeyerek, yazılı şekilde hüküm kurulması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler kurulunun takdirine göre, sanıklar ..., ..., ... savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan kararın tebliğnameye aykırı olarak ONANMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At