Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/7199 Esas 2017/4243 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7199
Karar No: 2017/4243
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/7199 E.  ,  2017/4243 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün doğal sonucu olan TCK.nun 53.maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının, infazda gözetilmesi, olanaklı görülmüştür.

  Sanık ...'in sabıka kaydının incelenmesinde; mahkumiyetleri içinde en ağırı olan Gölcük Asliye Ceza Mahkemesinin 13.07.2001 gün 1999/44 Esas ve 2001/1039 sayılı kararına konu 19.10.2001 tarihinde kesinleşen hapis cezasının tekerrüre esas oluşturacağı ve bu hükümlülüğün esas alınarak 5237 sayılı TCK'nın 58.maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ...’in temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın