Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/7208 Esas 2018/4288 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7208
Karar No: 2018/4288
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2015/7208 E. , 2018/4288 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Yağmaya teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya muhalefet, cinsel istismar
  HÜKÜM : Mahkumiyet


  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  02.10.2013 günü yakınan ...'ü yaya olarak bir müddet götürüp hürriyetini kısıtlayarak cinsel istismarda bulunan sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan dava zamanaşımı içerisinde işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.
  I-Sanık ... hakkında 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelik katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan doğrudan zarar görme olasılığı bulunmayan katılan ...'ün, bu suçtan açılan davaya müdahil olarak katılma hakkı bulunmadığından, katılan vekilinin bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince 1412 sayılı CMUK’nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
  II-Sanık hakkında yağmaya teşebbüs suçundan kurulan hükme yönelik sanık ve savunmanı ile katılan vekilinin; sanık ve savunmanının 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan kurulan hükme yönelik; temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... ve savunmanı ile katılan ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,
  III-Sanık hakkında cinsel istismar suçundan kurulan hükmün incelemesine gelince;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  1-)Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesinin 1. fıkrasının 2.cümlesi ile temel ceza belirlenirken alt sınırın 3 yıl olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılması suretiyle noksan ceza tayini,
  2-)Mahkumiyet hükmünün doğal sonucu olan TCK'nın 53. maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal Kararı ile ortaya çıkan değişikliğin karar yerinde yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve savunmanı ile katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At