Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/7568 Esas 2017/4410 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7568
Karar No: 2017/4410
Karar Tarihi: 09.11.2017


6. Ceza Dairesi         2015/7568 E.  ,  2017/4410 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre TCK'nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede;

  13.03.2014 saat 19.45 tarihli yakalama, aynı gün saat 21.32 tarihli teslim tutanağına göre, sanık ... ile yaşı küçük sanıklar ...,.... ve ..., yakınanın verdiği eşkal bilgilerine göre kolluk güçleri tarafından yakalandıkları ve yapılan üst aramalarında suça konu cep telefonunun sanık....üzerinde ele geçirilerek yakınana teslim edildiği olayda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 168. maddesinin 3. fıkrasının 1. cümlesi gereğince 1/2 oranında indirim yapılarak noksan ceza tayini, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık
  ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın