Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8043 Esas 2018/4320 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8043
Karar No: 2018/4320
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2015/8043 E. , 2018/4320 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Yağma, yaralama, hakaret
  HÜKÜM : Beraat, Mahkumiyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  I-Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

  Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 151/1.maddesi gereğince hükmolunan cezaların tür ve miktarı bakımından, 6217 sayılı Yasanın 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 272/3-a bendi uyarınca temyizi olanaklı bulunmayıp kesin nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca temyiz isteminin REDDİNE,

  II- Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde:

  5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararlara karşı, aynı Yasanın 231/12. maddeleri uyarınca itiraz yolu açık olup, temyiz olanağı bulunmadığından; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 264/1. maddesi uyarınca, sanık yönünden yasa yoluna başvuruda mercide yanılma, haklarını ortadan kaldırmayacağından, aynı maddenin 2. fıkrasına göre itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye iletilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE

  III-) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik yağma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün; sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hakaret suçu ile sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik yağma suçundan verilen beraat kararlarının incelenmesinde:

  24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre sanık ... hakkında TCK'nın 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, katılan ... ve sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA, 04/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At