Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8243 Esas 2018/4497 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8243
Karar No: 2018/4497
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2015/8243 E. , 2018/4497 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-Sanık ... hakkında mağdur ...'e yönelik yağma suçundan ve mağdur ...'a yönelik tehdit suçundan kurulan mahkumiyet ile sanıklar ... ve ... hakkında mağdurlar ... ve ...'a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  TCK'nın 53. maddesinin 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 gün, 2014/140-2015/185 Esas ve Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, bu hususun infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanı, sanık ... ve savunmanı ile o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,
  2-Sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanıkların olay tarihinde sanık ...'e ait çiftliğe gelen mağdur ...'u yaklaşık iki buçuk saat zorla tuttukları ve şahsına herhangi bir zarar vermeden serbest bıraktıklarının anlaşılması karşısında; sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nın 110. maddesinin değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve savunmanı ile sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At