Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8384 Esas 2018/4283 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8384
Karar No: 2018/4283
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2015/8384 E. , 2018/4283 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, hakaret, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-)Sanık ... hakkında hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükmüne yönelen temyiz istemlerinin incelenmesinde;
  Sanık hakkında hakaret suçundan hükmolunan doğrudan para cezasının miktarı bakımından, 14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile eklenen 5329 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca üç bin liraya kadar olan mahkumiyet hükümlerinin kesin nitelikte olması ve temyiz kabiliyetinin de bulunmaması nedeniyle katılan ... vekili ile sanık ... savunmanının temyiz isteğinin CMUK'nun 317. maddesi gereğince isteme aykırı olarak REDDİNE,
  2-)Sanık ... hakkında banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan verilen beraat kararına yönelen temyiz isteminin incelenmesinde;
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun
  takdirine göre, katılan ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,
  3-)Sanık ... hakkında tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelen temyiz istemlerinin incelenmesinde;
  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Tekerrüre esas alınan Menemen 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/584 Esas -2013/365 Karar sayılı ilamının, suç tarihi olan 01.07.2012 tarihinden sonra 27.06.2013 tarihinde kesinleştiği anlaşıldığından şartları oluşmadığı halde TCK'nın 58. maddesi uyarınca sanık aleyhine tekerrür hükümlerinin uygulanması
  Bozmayı gerektirmiş, katılan ... vekili ile sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından tekerrür hükümlerinin uygulandığı bölümün çıkarılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
  4-)Sanık ... hakkında yağma suçundan verilen beraat kararına yönelen temyiz istemlerinin incelenmesinde;
  Oluş ve dosya içeriğine göre; katılanın aşamalarda ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde sanığın 01.07.2012 tarihinde saat 11:00 sıralarında evine gelerek aracın anahtarını istediğini, kendisinin ise vermeyeceğini söylemesi üzerine, kendisini ittirip masanın üzerindeki anahtarı zorla aldığını, bu olaya arkadaşı olan ...'ın tanık olduğunu beyan ettiğinin, tanık ...'in soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, katılanın beyanını doğruladığının ancak tanığa kovuşturma aşamasında bu konunun sorulup açıklattırılmadığının anlaşılması karşısında, tanığa öncelikle bu husus sorulup açıklattırılarak, beyanlar arasında çelişki oluşması halinde bu çelişkiler de giderilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan ... vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At