Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8499 Esas 2018/4317 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8499
Karar No: 2018/4317
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2015/8499 E. , 2018/4317 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten Yaralama, Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması
  HÜKÜM : Beraat, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Kapatılan 22. Ceza Dairesinin 09/10/2015 tarihli görevsizlik kararı ile dosya Dairemize gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  I-) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet kararının o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyizi üzerine yapılan incelemede;

  5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararlara karşı, aynı Yasanın 231/12. maddeleri uyarınca itiraz yolu açık olup, temyiz olanağı bulunmadığından; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 264/1. maddesi uyarınca, sanık yönünden yasa yoluna başvuruda mercide yanılma, haklarını ortadan kaldırmayacağından, aynı maddenin 2. fıkrasına göre itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye iletilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

  II-) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün; sanık ... hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan verilen beraat kararının, incelenmesinde;

  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1-) Olayın oluşu ve dosya kapsamına göre; sanığa iftira etmesi için hiçbir sebep bulunmayan katılanın olaydan hemen sonra verdiği kolluktaki ifadesinde, “...iki saat kadar alkol aldık ve eğlendik. Ben şahıslara ayrılacağımı söyledim. Şahıslar bana vurmaya başladılar, bana vururken sinkaflı cümleler de kullanıyorlardı, darbeler esnasında yere düştüğümde, ...'ın eğilerek sağ arka pantolon cebimdeki cüzdanım ile Nokia 2100
  model telefonumu aldığını gördüm.” şeklinde beyanda bulunarak 10/02/2010 tarihli yüzleştirme tutanağıyla da, sanığı teşhis ettiği; sanık ...'ün 22.12.2010 tarihli Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde, “...bu telefonu Vasfiye'de kullandıysa telefonu ben vermişimdir ve telefonu aldığım kişi de ...'dir...” şeklinde beyanda bulunduğu, tanık ... duruşmada alınan beyanında, “...katılana ait telefonu sanık ...'den 15 TL'ye satın aldım, telefonu aldığımda kayıt için nüfus kağıdı istedim, o sırada müşterilerim de varken sanık ... gitmişti, sonrasında bu telefonu ...'ye dolmuşta 20 TL karşılığında sattım, telefonun başkasına ait olduğunu bilmiyordum, ...'den sonrasında kimliğini istedim ama vermedi yaptığının suç olduğunu söyledim kendisinin yapmadığını, arkadaşlarının aldığını söyledi ancak isimlerini söylemedi...” tanık ...'ün Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde, “...katılana ait telefonu bir süre kullanıp sanık ...'e geri verdim...” sanık ...'ın, 19.09.2012 tarihli duruşmada “...'te o zaman telefon vardı, ...'de yoktu. ... daha sonra ...'e telefon vermiş, ben o şekilde duydum ...biz kavgadan sonra olay yerinden ayrıldık, çarşıya çıkınca ...'i gördük, ... bize, ... abiden para aldım alkol alalım dedi. ...'in telefonu yoktu daha önce ...'e satmış. ... telefonu ...'den almış, ...'de herhalde ...'den almış...” şeklinde beyanda bulundukları, ayrıca katılana ait telefonu 17.02.2010 tarihinden sonra sanık ...'ün yakın çevresi tarafından kullanıldığının tespit edildiğinin anlaşılması karşısında, sanık ...'ın yağma, sanık ...'ün suç eşyasının satın alınması suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden suçun vasfı ile delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

  2-) Kabule göre de;

  a-) Sanık ...'ın hırsızlık eylemini, gece vakti birlikte alkol aldıkları katılanın üzerindeki cüzdan ve cep telefonunu alarak işlediğinin kabul edilmesi karşısında, eylemin suç tarihine göre 5237 sayılı TCK'nın 142/2-b, 143. maddesine uyduğu gözetilmeden, aynı Yasanın 141/1, 143. maddesiyle uygulama yapılarak yazılı şekilde hüküm kurulması;

  b-) 5271 sayılı Yasanın 150/3. maddesi uyarınca, sanık ...'ın savunmasını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle, savunmana ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı olarak, sanık ...'a yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi,

  c-) 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53. maddesinde değişiklik yapıldığından sanık ... hakkında yeniden takdiri lüzumu,

  Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At