Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8499 Esas 2018/4317 Karar
Karar Dilini Çevir:
6. Ceza Dairesi 2015/8499 E. , 2018/4317 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten Yaralama, Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması
  HÜKÜM : Beraat, Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Kapatılan 22. Ceza Dairesinin 09/10/2015 tarihli görevsizlik kararı ile dosya Dairemize gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  I-) Sanıklar ..., ... ve ... hakkında katılan ...'e yönelik kasten yaralama suçundan verilen mahkumiyet kararının o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyizi üzerine yapılan incelemede;

  5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararlara karşı, aynı Yasanın 231/12. maddeleri uyarınca itiraz yolu açık olup, temyiz olanağı bulunmadığından; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 264/1. maddesi uyarınca, sanık yönünden yasa yoluna başvuruda mercide yanılma, haklarını ortadan kaldırmayacağından, aynı maddenin 2. fıkrasına göre itirazı incelemeye yetkili ve görevli mahkemeye iletilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE,

  II-) Sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün; sanık ... hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan verilen beraat kararının, incelenmesinde;

  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  1-) Olayın oluşu ve dosya kapsamına göre; sanığa iftira etmesi için hiçbir sebep bulunmayan katılanın olaydan hemen sonra verdiği kolluktaki ifadesinde, “...iki saat kadar alkol aldık ve eğlendik. Ben şahıslara ayrılacağımı

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat