Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/685 Esas 2018/4318 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/685
Karar No: 2018/4318
Karar Tarihi: 04.06.2018


6. Ceza Dairesi 2016/685 E. , 2018/4318 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Yağma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Sanığın, para çekmesi için mağduru bıçak tehdidiyle banka şubesine götürdüğünün ileri sürülmesi karşısında; hakkında kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak suçundan zamanaşımı içerisinde işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.

  I-) Sanık ... hakkında mağdur ...'a yönelik yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

  Mahkeme hükmünün gerekçesinde sanık hakkında TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 indirim yapıldığı kabul edilerek hükümde belirtilen oranda indirim yapıldığı halde, hükümde TCK'nın 31/3. maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapıldığını belirtilmiş olması, yerinde giderilmesi olanaklı maddi hata olarak görülmüştür.

  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık ... savunmanı ile sanık yasal temsilcisinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

  2-) Sanık ... hakkında 6136 sayılı yasaya aykırılık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

  Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 106. maddesinin 4.fıkrası uyarınca çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının hapis cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeden, hükümde ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına karar verilmesi,

  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanı ile sanık yasal temsilcisinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından "ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrileceğinin sanığa ihtarına" tümcesinin çıkartılarak, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At